Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

17 september om 15 uur breisters reiken truien uit aan sluiswachters

17 september om 15 uur breisters reiken truien uit aan sluiswachters

Op zaterdagmiddag 17 september om 15.00 uur zullen de breisters van Brei café De Waker in Grand café De Waker de door hun gebreide truien aan de a.s. sluiswachters van de Monstersche Sluis overhandigen. De dames breiden in het afgelopen jaar zo’n  30  visserstruien voor de a.s. sluiswachters van de Monstersche sluis. Zij zullen persoonlijk de op maat gemaakte trui aan de betreffende sluiswachter overhandigen. Het breien voor de Monstersche Sluis , het Maassluise  stukje cultureel erfgoed, is kortweg gezegd het goede doel waar het Breicafé zich voor inzet. De Breisters zetten zich met de stichting al jaren in om de sluis weer in haar oude glorie te herstellen zodat er weer boten door de sluis kunnen varen en o.a. kunnen overnachten aan de passanten steiger aan het Schanseiland.

Restauratie van deuren.

Volgens Bert de Reuver,  stichtings voorzitter, is door de gemeente in nauwe samenwerking met de Stichting  Monstersche sluis inmiddels een restauratie subsidie aangevraagd bij de provincie in het kader van de “trekvaartroute”. Bij toekenning van deze subsidie zullen de deuren die in de sluis zijn gelegen worden gerestaureerd. Het beweegbaar maken van de Lijndraaiersbrug,  die zorgt voor een verbinding naar de sluis zal binnenkort ook worden gerealiseerd.  

Welkom.

U bent uiteraard van harte welkom om bij het overhandigen van de truien aanwezig te zijn. Ria de Waard van de Breiclub zal u uitleg geven hoe zo’n trui tot stand is gekomen en hoeveel werk hier in zit.

 

Tekst bij foto: Breiclub de Wakerbreiclub

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online