Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Aankomend sluiswachters

Aankomend sluiswachters

De eerste nieuwsbrief is al van maanden geleden, het is dus weer hoog tijd om jullie op de hoogte te stellen en te informeren over het reilen en zeilen van de Stichting. Het lijkt allemaal erg stil, maar achter de schermen is het bestuur druk bezig om de opening van de sluis en de bruggen aan de Noordvliet toch zo spoedig mogelijk werkelijkheid te laten worden en de deuren open te zetten “voor de groene metropool”. Maar ik kan u zeggen dat dit niet zonder slag of stoot gaat, het zal nog de nodige tijd en inspanning van ons vragen voor het echt zover is. Maar de vooruitzichten zijn nog steeds positief. Spreekwoordelijk is de boot van de kant en varen we langzaam met een beetje tegenwind op de sluis af.

Een kleine terugblik op de afgelopen maanden.
In de eerste maanden van het jaar hebben velen van u het vaarbewijs en het marifooncertificaat gehaald. Enkelen van u zijn nog bezig en wij hopen dat ook dat zij de examens met goed gevolg zullen afleggen. Aardig is om te vermelden dat Henk Ham zonder de cursusavonden te hebben gevolgd ook geslaagd is voor beide examens. Proficiat.
Hierbij blijft het verzoek: willen jullie een kopie van de behaalde vaarbewijzen en marifooncertificaten naar penningmeester@monsterschesluis.nl mailen. Uw penningmeester kan dan het geld overmaken aan de degene die laatstelijk een vaarbewijs of marifooncertificaat hebben behaald en zo hebben we ook een totaaloverzicht van gecertificeerde sluiswachters. Dit geld dus ook voor de aankomend sluiswachters die al een vaarbewijs cq. marifooncertificaat hadden.

sluiswachters bijeen in clubhuis van Watersportcentrum Vlietland
sluiswachters bijeen in clubhuis van Watersportcentrum Vlietland

Met betrekking tot de cursus voor sluiswachter hebben we natuurlijk nog de praktijkdagen. Tenslotte moeten we naast de theorie ook praktijkervaring opdoen en weten wanneer we de sluisdeuren wel en niet open kunnen draaien. Met de instructeurs voor deze praktijkdagen zijn we bezig om geschikte data te vinden. In de eerste brief werd gemeld dat dit in mei of juni zou gaan plaatsvinden maar deze datum is opgeschoven. Dit heeft meer te maken met het feit dat we een onzekere datum hebben van 1e opening van de sluis. (er is een beheersovereenkomst

napraten met een hapje en drankje
napraten met een hapje en drankje

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online