Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Monthly Archives: juli 2015

Monsterschesluis aangemeld voor erfgoedlijnen trekvaarten

Monsterschesluis aangemeld voor erfgoedlijnen trekvaarten

WATERWEG ACTUEEL weet te melden dat de Monstersche Sluis door de Stichting Monstersche Sluis is aangemeld voor het deeltraject Erfgoedlijnen Trekvaarten van de provincie Zuid Holland. Dit traject verbindt de historische binnensteden van Maassluis en Vlaardingen met de historische binnenstad van Delft. Erfgoedlijnen Trekvaarten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maassluis, Midden Delfland en Vlaardingen.… Lees meer…

Monstersche Sluis info brief juli 2015

Monstersche Sluis info brief juli 2015

In Maassluis zet de Monstersche Sluis haar deuren open voor de Groene Metropoolregio en schept zo nieuwe kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen in het Midden Delfland gebied. Stichting Monstersche Sluis zet zich in voor het heropenen van de sluis, zodat klein scheepvaartverkeer weer gebruik kan maken van de verbining Binnenhaven en de Binnenstad van… Lees meer…

Aankomend sluiswachters

Aankomend sluiswachters

De eerste nieuwsbrief is al van maanden geleden, het is dus weer hoog tijd om jullie op de hoogte te stellen en te informeren over het reilen en zeilen van de Stichting. Het lijkt allemaal erg stil, maar achter de schermen is het bestuur druk bezig om de opening van de sluis en de bruggen… Lees meer…

Prijswinnaars van de steunactie Stichting Monstersche Sluis

Prijswinnaars van de steunactie Stichting Monstersche Sluis

1700 steunbetuigingen voor een open sluis Tijdens de Furieade 2010 stond de Stichting Monstersche sluis met een stand op de sluis om steunbetuigingen in te zamelen. Niet alleen het stichtingsbestuur bemande de stand maar ook een aantal bekende Maassluisers die dit initiatief steunen. Circa 1700 belangstellenden vulden de steunbetuiging in en velen gaven aan zich… Lees meer…

Symposium valt goed bij sponsors

Symposium valt goed bij sponsors

Tijdens een symposium dat op 22 oktober 2014 werd gehouden zijn de resultaten van de conditietest voor een gehoor van circa 150 belangstellenden gepresenteerd. Daarnaast waren er presentaties die ingingen op het belang van openstelling van de sluis voor de toeristische functie van Maassluis en haar achterland en voor het vaarwegnetwerk. Opvallend is dat de… Lees meer…

Optimisme over openstelling

Optimisme over openstelling

De conditietest is in juli 2014 uitgevoerd. Prof. Ir Jan Stuip heeft zijn conclusies in een rapport beschreven. In het rapport zijn verschillende keuzeopties beschreven. De voorkeur van het stichtingsbestuur gaat uit naar vernieuwen van alle deuren. Dat gaat, in combinatie met herstel het metselwerk, naar verwachting circa 500.000 euro kosten. Daar komen de kosten… Lees meer…

Theoretische opleiding sluiswachters is afgerond

Theoretische opleiding sluiswachters is afgerond

De theoretische opleiding van de vrijwillige sluiswachters, die nog niet over Vaarbewijs I of het marifooncertifikaat beschikten, is medio december afgerond. De komende maanden gaan zij de landelijke examens afleggen. Hopenlijk worden die succesvol afgesloten. In het voorjaar van 2015 gaat de praktijkopleiding van start. Dan worden de sluiswachters ook in de gesponsorde kleding gestoken.… Lees meer…

Opening Vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland

Vrijdag 24 juli is het Vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland feestelijk geopend. Dit is een project van Recreatieschap Midden-Delfland en gemeente Westland. Het recreatieschap Midden-Delfland is van mening dat de her- in gebruik name van de Monstersche Sluis veel impact zal hebben op de watersportmogelijkheden van het gebied en veel watersporters dit interessant zullen vinden. De Stichting… Lees meer…

Water verbindt

In het kader van het uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2015-2025 is op 29 juni door de Gemeente Midden-Delfland een workshop georganiseerd met als thema: “Water verbindt”. Doel van de workshop is samen zoeken naar de mogelijkheden om de kansen op en rond het water beter te benutten. Het openstellen van Monstersche Sluis hoort daar duidelijk bij. Het… Lees meer…

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online