Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

3d scan

Op de informatie avond over de voortgang van de renovatie hebben we de resultaten gezien van de voorbereidende werkzaamheden. Een onderdeel daarvan was het bekijken van een 3D scan van de sluis en de uitleg hoe die gemaakt is. 

Via onderstaande link is de scan te bekijken

link 3D model Monstersche Sluis 

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online