Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

De kleikist

De kleikist in de sluis

Afdammen van een kostenpost
In 1972 werd de Monstersche sluis met een kleikist afgedamd. Technisch was de sluis nog in orde, maar het gebruik ervan was dramatisch afgenomen. Doordat het waterpeil in Het Scheur en De Nieuwe Waterweg als gevolg van de Deltawerken was gestegen kon er nog sporadisch worden gespuid. Daarnaast werden nog nauwelijks schepen geschut. Het Hoogheemraadschap van Delfland wilde zich graag van deze kostenpost ontdoen. Geen sluiswachter meer en geen kostbare vijfjaarlijkse keuring.

De kleikist in de sluis.
De kleikist werd in 1972 aan de vlietzijde achter het gewelf van de sluis aangebracht. Twee schotten van dikke balken worden in gleuven in het metselwerk geschoven. De ruimte tussen de schotten wordt vervolgens opgevuld met klei. De bovenzijde wordt afgedekt met planken om onkruidgroei te voorkomen.
Elk schot van dikke balken is sterk genoeg om de waterdruk van enkele meters te weerstaan. Twee schotten en een dikke laag klei ertussen vormen een ondoordringbare afdichting. Vanaf 1972 zitten we veilig achter de kleikist. De deuren hebben een decoratieve functie gekregen, maar uiteraard vullen ze de waterkerende functie van het geheel nog wel aan.

In 2009 werd de kleikist vervangen.
In 2008/2009 zijn de sluisdeuren, die 50 jaar oud waren verwijderd en elders gerenoveerd. Toen de deuren in 2009 waren teruggeplaatst is ook de kleikist vervangen. Dat gebeurde om de dikke balken met een lag teer, die nadelig was voor de waterkwaliteit, te vervangen door nieuwe balken.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online