Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Doel

De Stichting Monstersche Sluis streeft naar eerherstel voor de bakermat van Maassluis. De sluis, die in 1972 werd afgedamd door het plaatsen van een kleikist, moet weer open en veranderen in een werkend cultuurhistorisch monument.

De stichting gaat daarbij uit van openstelling met waarborgen voor de waterkwaliteit, de veiligheid en de kosten. Met behulp van provinciale subsidies, diverse andere fondsen, sponsoring en donateurs wil de stichting de benodigde gelden bijeenbrengen. Voor de (beperkte) bediening wordt uitgegaan van een groep van 25 vrijwilligers, die tevens het klein onderhoud aan de sluis gaat verzorgen. De Monstersche Sluis moet weer een mooi rijksmonument worden waar Maassluizers trots op zijn en dat zorgt voor een positieve uitstraling naar de omgeving en de stad aantrekkelijker maakt voor meer toerisme.

Het bestuur
vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter Bert de Reuver
Secretaris Tasja Mol
Penningmeester Willem Fortuin
Bestuurslid Cor Hoekzema
Bestuurslid Cock Paalvast
Bestuurslid Joop Luijendijk

 

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online