Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Doorbraak over eigendom Monstersche Sluis

Doorbraak over eigendom Monstersche Sluis

 

Doorbraak over eigendom Monstersche sluis.

Er is een doorbraak rondom de eigendomskwestie van de Monstersche sluis. In een overleg tussen het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis in Delft zijn de partijen tot een principe akkoord gekomen om de sluis over te dragen aan de stichting. De voorwaarden die de stichting daarbij heeft gesteld zullen komende maand verwerkt worden in een concept overdrachtsdocument. Zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap zullen een bijdrage leveren om restauratie en onderhoud van de sluis mogelijk te maken. Ook zullen zij bijdragen aan de projectgroep die onder leiding van professor Jan Stuip een en ander verder gaat uitwerken . Na jaren onderhandelen is er nu een oplossing gevonden over het eigendom van de sluis en kan de stichting aan de slag gaan om de sluis te restaureren en weer open te stellen voor de pleziervaart.

Als alles goed gaat kan er in 2017 begonnen worden met de restauratie van de Monstersche sluis. Uiteraard moeten nog wel de gemeenteraad van Maassluis en de Algemene vergadering van Delfland akkoord gaan met de overeenkomst.

Tekst bij foto: Van l.n.r. Tasja Mol, Bert de Reuver en Joop Luijendijk van de Stichting Monstersche sluis en Hoogheemraad Hans Middendorp en wethouder Sjef Evers reiken elkaar de hand na het principe akkoord. Foto:Toon Engelbert.

http://www.wos.nl/eigendomskwestie-monstersche-sluis-be%c3%abindigd/nieuws/item?837935

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online