Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Financieel jaar overzicht per 01-01-2016

   BALANS          
d.d. Activa 2015 2014 2013 2012 2011
31-12 Rente van spaarrekening           50,59           68,50          31,44        19,05          3,04
31-12 Op RABO rekening 113337485         359,01      1.723,13     2.389,37   4.185,05      217,42
31-12 In kas         309,70         143,95        482,10   1.131,10        77,50
31-12 Op Bedrijfs Spaarrekening 1474143164     11.027,69      9.958,53     8.922,39    2.922,32      900,00
31-12 voorraad flessen wijn              63,72  € 1.168,20    
  Totaal vermogen   € 11.746,99  € 11.957,83  € 12.993,50  € 8.257,52

 €  1.197,96

 

   Balans          
d.d Passiva 2015 2014 2013 2012 2011
 1-1 Eigen vermogen 11.957,83 12.993,51  € 8.257,52 € 1.197,96       671,67
  Voorraad flessen wijn             1.168,20       288,33  
             
31-12 Opbouw reserve       -210,84 -1.035,68   3.567,79   6.771,23      526,29
             
    € 11.746,99 11.957,83 €12.993,51 € 8.257,52 €1.197,96

 

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online