Balans
d.d Passiva 2015 2014 2013 2012 2011
 1-1 Eigen vermogen 11.957,83 12.993,51  € 8.257,52 € 1.197,96       671,67
Voorraad flessen wijn     1.168,20       288,33
31-12 Opbouw reserve      -210,84 -1.035,68   3.567,79   6.771,23      526,29
€ 11.746,99 11.957,83 €12.993,51 € 8.257,52 €1.197,96