d.d.. Passiva 2021 2020 2019 2018 2017
1-1 Eigen vermogen  415.652,92  420.207,86 271.283,72 165.515,44  9.288,29
  Eigendom          400.000,00    400.000,00
31-12 Opbouw reserve       1.135,88      -4.554,94 148.924,14   -294.221,72    156.227,15
  Totaal vermogen 416.788,80  415.652,92 420.207,86

€ 271.283,72

€ 565.515,44

juli 2022.

 

 

Winst-en-verlies-rekening-voor-site-2021-2

Monstersche Sluis