d.d.. Passiva 2018 2017 2016 2015 2014
1-1 Eigen vermogen    165.515,44        9.288,29   11.746,99    11.957,83    12.993,51
Eigendom    400.000,00    400.000,00
31-12 Opbouw reserve   -294.221,72    156.227,15    -2.458,70        -210,84     -1.035,68
Totaal vermogen € 271.283,72 € 565.515,44 €  9.288,29 € 11.746,99 € 11.957,83

Maart 2019.