Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Geen machtiging voor Monstersche Sluis

Geen machtiging voor Monstersche Sluis

De gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap Delfland kunnen niet voldoen aan het verzoek van de  Stichting Monstersche Sluis om een machtiging te geven voor het aanvragen van subsidies namens beide partijen. Dat hebben het Maassluise college van B en W en het Hoogheemraadschap na onderling overleg besloten. Het besluit is inmiddels aan de stichting medegedeeld.

Het Maassluise college en het Hoogheemraadschap zouden anders in feite opdrachtgever worden voor de openstelling en restauratie van de sluis en daarmee juridisch verantwoordelijk worden voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet verantwoord, vindt zowel het Maassluise college als het Hoogheemraadschap. Dit mede gezien de voor de toekomst te verwachten hoge kosten voor onderhoud en exploitatie, waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn.

Wel blijft Maassluis bereid om met de stichting te onderzoeken of er andere subsidiemogelijkheden zijn. Ook gaat Maassluis door met het ondersteunen van dit maatschappelijke initiatief naar andere partijen. 

De stichting heeft een vergunning om de deuren te renoveren en de kleikist te verwijderen aangevraagd. Delfland legt momenteel de laatste hand aan de vergunning, waarna deze verstrekt kan worden.

bron: persbericht gemeente Maassluis

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online