Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis werken nauw samen om de sluis te openen

Gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis werken nauw samen om de sluis te openen
 
Zowel de gemeente Maassluis als de Stichting Monstersche Sluis werken nauw samen om de sluis te openen.
 
Dat de gemeente Maassluis en de stichting goed samenwerken blijkt wel uit het feit dat de gemeente in nauw overleg met de stichting het subsidie traject is gestart. Inmiddels is er bij de erfgoedtafel van de provincie Zuid Holland een subsidie verzoek ingediend in het kader van de trekvaartroute. Zie www.geschiedenisvanzuidholland.nl/trekvaarten
 
Op 16 september 2016 gaven zowel Jan Freije, directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Maassluis als onze voorzitter tijdens een vergadering van de erfgoedtafel, die een stem heeft in de subsidie verlening, aan het belang van de sluis voor het herstellen van de trekvaartroute Maassluis-Vlaardingen-Delft. Als de stichting de benodigde subsidie van de provincie krijgt kan een begin worden gemaakt van de restauratie van de sluis door het restaureren van de sluis deuren.
 
foto: Jan Freie, Directeur stadsontwikkeling Gemeente Maassluis en Bert de Reuver, voorzitter Stichting Monstersche Sluis

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online