Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Geschiedenis

Van Maassluis tot Maasdam

De Monstersche Sluis was in 1343 nog een lucht (gat) in de Maasdijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de Gemeente Monster als spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen konden nu van de vliet naar de haven en omgekeerd. Door ingekleurde ansichtkaarten krijgt U een beeld van Maassluis van rond 1900.

Door de Deltawerken steeg het water in de Nieuwe Waterweg. De sluis kon daardoor vrijwel niet meer worden gebruikt voor spuien. Ook werden nog weinig schepen geschut. In 1972 verleende Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toestemming om de Monstersche Sluis af te sluiten voor de scheepvaart. Aan de vlietzijde van de sluis werd een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen. Na 1972 is alleen aan de zichtbare delen van de sluis onderhoud gepleegd. Voor meer geschiedenis wordt verwezen naar de site van de Historische Vereniging Maassluis.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online