Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Jaarverslag 2011

Het jaar 2011 heeft voor de Stichting Monstersche Sluis vooral in het teken gestaan van de introductie van het Monstersche Sluisbier. Daarnaast speelde de uitbreiding van het bestuur en werden adviseurs ingeschakeld.

De introductie van het sluisbier.
Op maandag 7 maart 2011 liep biercafe Oporto vol met bierkenners, persmensen, brouwers, politici en potentiele afnemers voor een avondje bierproeven. De brouwers schotelde de proevers vijf verschillende biertjes voor, varierend van ‘blond’, Duvel-achtig, trippel-ig tot frisfruit-smaak.Op basis van deze proeverij hebben de brouwers twee voorkeurbieren gebrouwen. Maassluisse bierliefhebbers hebben op 17 juni bepaald welk bier het MonsterscheSluisBier moet worden.

Furieade 2011
Tijdens de Furieade 2011 kon iedereen het nieuwe bier proeven en kopen. Op de stand werden circa 100 cadeauverpakkingen verkocht waarvan evenzoveel euro’s in de kas van de stichting vloeide. De veiling van vier flessen door burgemeester Koos Karssen zorgde voor de grootste klapper. Daarnaast komt van elk brouwsel een deel van de opbrengst ten goede aan de stichting MonsterscheSluis. Omdat de introductie van het sluisbier goed is verlopen zijn de zorgen van de penningmeester voor het dekken van de lopende kosten gelukkig van de baan.

Vrijwilligersavond 2011
Op 8 mei werd in Galery RitsArt een avond georganiseerd voor de vrijwilligers. Deze avond werd vooral gehouden om de vele vrijwilligers, die meegewerkt hebben aan de steunactie tijdens de Furieade 2010, te bedanken. Onder het genot van hapjes en drankjes is de laatste informatie uitgewisseld en werd nog lang nagepraat.

Uitbreiding bestuur
John Scheerstra (vice-voorzitter) en Tasja Mol (2e secretaris) zijn toegetreden tot het bestuur van de stichting. In het ‘Takenpakket van het bestuur’ worden de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden vastgelegd. Naast deze bestuursuitbreiding hebben ook drie adviseurs zich aan de stichting verbonden. Piet van Dijk, Jan Stuip en Co Heijboer gaan het onderzoek naar de bouwkundige staat van de sluis actualiseren en onderhouden de contacten met het HHDelfland.

Plannen voor de toekomst
– Een student van de TU-Delft onderzoekt de gevolgen van zoutindringing via de Monstersche Sluis voor het boezemwater, wanneer de sluis weer open gaat.
– Vanuit het bestuur worden plannen uitgewerkt voor de introductie van Sluiswijn.
– De adviseurs werken aan een nieuwe kostenbegroting.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online