Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Jaarverslag 2012

In het jaar 2012 zijn belangrijke resultaten geboekt met de presentatie van het onderzoek naar zoutinfiltratie via de sluis, de introductie van de Monstersche Sluiswijn en de onderzoeken door adviseurs en hun contacten met het Hoogheemraadschap van Delfland.

Onderzoek naar zoutindringing.
TU-student Joris de Vos heeft onderzoek gedaan naar de zoutindringing als de sluis weer open gaat. Aan de hand van zoutmetingen en stroommodellen heeft hij vastgesteld dat geen speciale maatregelen nodig zijn. Op donderdag 8 maart werd zijn rapport toegelicht en aangeboden aan de burgemeester van Maassluis en de eerste loco dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Door het rapport worden extra maatregelen voor het voorkomen van zoutinfiltratie niet langer gezien als directe voorwaarde voor openstelling.

Adviseurs aan het werk
Piet van Dijk, Jan Stuip en Co Heijboer hebben een begroting opgesteld voor een maximale renovatie van de sluis. Dat wordt een kostbare zaak en uitgaande van openstelling voor het 400 jarig bestaan van Maassluis ontbreekt de tijd voor een omvangrijke restauratie. Daarom is besloten om ook een minimaal scenario op te stellen: wat is nodig om de sluis in mei 2014 te openen.
Conform de statuten zijn de bestuursleden Kees Vernooij en Willem Fortuin in 2012 afgetreden. Door het bestuur zijn ze weer in hun functies benoemd.

De import en introductie van sluiswijn
Na de succesvolle introductie van sluisbier heeft het bestuur besloten om ook sluiswijn te introduceren. Een uniek concept is ontwikkeld om tien Maassluise ondernemers de inkoop van 300 cadeauverpakkingen te laten sponsoren. November 2012 werd de wijn in de Ridderhof feestelijk gedoopt. Naast de cadeauverpakkingen, die voor € 25,– worden verkocht, wordt de wijn ook in restaurants geschonken.

Furieade 2012
Ook tijdens de Furieade 2012 werd een kraam ingericht. Deze keer aan de vlietzijde van de sluis. Omdat de sluiswijn nog niet beschikbaar was zijn enkele posters gemaakt. Belangstellenden konden wijnpakketten bestellen, maar hiervan is slechts sporadisch gebruik gemaakt. RavenBoneHill heeft op de kraam kleine flessen Monstersche sluisbier verkocht. Twee flesjes en een glas werden in een cadeauverpakking aangeboden voor een prijs van € 9,–.

Varend Corso komt naar Maassluis
Al in een vroeg stadium is contact gelegd met de organisatie van het Westlands Varend Corso. Vanuit het corso is daarop enthousiast gereageerd en gezamenlijk zijn de mogelijkheden bekeken om een belangrijk deel van het corso de sluis te laten passeren. Wanneer het waterpeil in de haven hetzelfde is als in de vlieten dan kan de keersluis worden gesloten en ontstaat de mogelijkheid om alle sluisdeuren van de Monstersche Sluis te openen en vaartuigen met een maximale breedte van 3,50 m een rondje door de haven te laten maken. Vervolgens wordt de sluis opnieuw gepasseerd en kunnen de schepen voor een vlootschouw afmeren in de Noordvliet.

Maassluise kunstenaars steunen openstelling
De Stichting Maassluise Kunstenaars heeft toegezegd om in 2013 kunstwerken te vervaardigen die geinspireerd zijn door de Monstersche Sluis of de sluis als onderwerp hebben. Deze plannen, die tot stand zijn gekomen met Gallery RitsArt, worden nader uitgewerkt. Naast de opbrengsten van het sluisbier en de sluiswijn kan dit voor het jaar 2013 een belangrijke inkomstenbron vormen om de directe kosten van de stichting (oa. werving en opleiding van vrijwillige sluiswachters) uit te betalen.

Plannen voor de toekomst
– Werven en opleiden van vrijwillige sluiswachters.
– Onderzoek naar de technische staat van de sluis.
– Maassluise kunstenaars actief betrekken bij openstelling sluis.
– Realiseren van aanlegmogelijkheden aan de Veerstraat en Noordvliet.
– Bij viering 400 jaar zelfstandige gemeente Maassluis de Monstersche Sluis in het centrum van de festiviteiten plaatsen.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online