Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Jaarverslag 2013

In 2013 zijn de activiteiten van de stichting geconcentreerd op werving en opleiding van vrijwillige sluiswachters en de conditietest van de sluis. Een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam, bracht een positief resultaat aan het licht. Maassluise kunstenaars hebben ter ondersteuning van de openstelling kunstwerken gemaakt die in een veiling zijn verkocht.

Informatieavond voor Vrijwillige sluiswachters en start opleiding
Op donderdag 14 maart 2013 is een informatieavond georganiseerd voor vrijwillige sluiswachters. De heer Rick Stapel, voorzitter van de Stichting Kolksluis Spaarndam, gaf waardevolle uitleg over de wijze waarop de openstelling van hun sluis is gerealiseerd. Voor de opleiding van sluiswachters kan gebruik gemaakt worden van documenten uit Spaarndam. Wim Warbout, Wim van Baalen, Frank Baart en bestuursleden Cor Hoekzema en Kees Vernooij het voortouw nemen in het opstellen van een opleidingsplan en de uitvoering.

Positief resutaat Maatschappelijke kosten-/batenanalyse van openstelling sluis
Een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft onder leiding van Robert Cavadino een maatschappelijke kosten baten analyse over de heropening van de Monstersche sluis opgesteld. De kosten van openstelling van de sluis kunnen nooit alleen worden goedgemaakt door de sluisgelden. Door zoveel mogelijk (maatschappelijke) baten in het onderzoek te betrekken konden de studenten vaststellen dat openstelling van de sluis een positief resultaat oplevert. De resultaten van dit onderzoek zijn goed ontvangen. Dat gebeurde op 29 augustus 2013 bij een presentatie aan oa de burgemeester van Maassluis, het Hoogheemraadschap Delfland en de vereniging regio water en tijdens een symposium in november op de RDM campus voor een groot publiek.

Veiling Monstersche Sluiskunst brengt ruim € 12000 op
Vanaf 1 juni hebben Maassluise kunstenaars een kunstwerk gemaakt van de Monstersche Sluis. De 22 kunstwerken zijn tentoongesteld in Museum Maassluis en daarna in Gallery RitsArt. Op 24 november zijn ze bij opbod geveild door burgemeester Karssen. De veiling bracht ruim € 12.000 op, waarvan circa € 7.000 ten goede van de stichting is gekomen. Met de opbrengst van het sluisbier en de sluiswijn ontstaat daarmee een gezonde basis voor de opleiding van vrijwillige sluiswachters.

Adviseurs werken aan Conditie-test van de sluis
Uitgaande van een minimaal scenario: wat is nodig om de sluis in mei 2014 te openen is door de technische adviseurs een conditietest opgesteld. De kosten van deze test, begroot op € 30.000, worden gedragen door de Gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2013 zijn de bestuursleden Tasja Mol en Cor Hoekzema statutair afgetreden. Het bestuur heeft beiden weer in hun functies benoemd.

Furieade 2013
Ook tijdens de Furieade 2013 werd een kraam ingericht. Mede door de gunstige weersomstandigheden was de belangstelling groot. Naast de verkoop van sluisbier en sluiswijn is het publiek verwezen naar de tentoonstelling van de Monstersche sluiskunst in Museum Maassluis. Meer dan honderd flessen sluiswijn zijn verkocht in cadeauverpakkingen van € 8,– per fles en bij afname van twee flessen voor € 15,–.

Plannen voor de toekomst
Het testen van de technische staat van de sluis. Deze conditietest moet uitwijzen of de technische staat van de sluis zodanig is dat de kleikist kan worden verwijderd en welke werkzaamheden nodig zijn om sluis weer in gebruikt te kunnen nemen.
Het werven, opleiden en oprichten van een gilde van vrijwillige sluiswachters.
Onderzoek naar aanpassingen die nodig zijn voor een vlotte bediening van de twee bruggen over de Noordvliet.
Verbeteren van de aanlegmogelijkheden aan de Veerstraat en de Noordvliet.
Ondersteunen van activiteiten die bij viering van 400 jaar Maassluis de Monstersche Sluis in het centrum van de festiviteiten plaatsen.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online