Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Keersluis

Keersluis in de buitenhaven van Maassluis

Extra waterkering in de Deltadijk

In 1984 werd de Deltadijk aangelegd en in de buitenhaven van Maassluis is een keersluis gebouwd om het achterland tegen te hoge waterstanden te beschermen. Sinds die tijd hoeft de Monstersche sluis ‘slechts’ een waterkolom van maximaal 200 cm tegen te houden. Dertien jaar later werd ook ook de Maeslantkering in gebruik genomen.
Wanneer de deuren van de keersluis in de buitenhaven bij een laagwaterpeil van NAP -40 cm worden gesloten dat is het waterniveau in de binnenhaven gelijk met dat in de Noordvliet. De deuren van de Monstersche sluis kunnen dan allemaal worden geopend en kleine schepen met een maximale breedte van 3,40 kunnen zonder schutten de sluis passeren. In deze situatie is het mogelijk dat alle schepen van het Varend Corso door de sluis varen, een rondje door de haven maken, terug varen door de sluis en voor de vlootschouw afmeren in de Veerstraat en de Noordvliet.

Organisatie Varend Corso is enthousiast.

Gelijk werden plannen gemaakt om in 2014 de route van het Varend Corso op vrijdag 1 augustus 2014 via Maassluis te laten lopen. Op die dag zou het corso om circa 20:00 uur door de sluis varen en na terugkeer voor de vlootschouw in de Noordvliet en Veerstraat afmeren. In bijgaande grafiek is te zien dat de keersluis om ongeveer 15:00 uur moet worden gesloten en dat de deuren om circa 24:00 weer open kunnen. Helaas gaat dit allemaal niet door. Op dit moment is nog onzeker of de Monstersche sluis in 2014 open gaat, maar zelfs als de sluis op tijd van de kleikist wordt ontdaan dan werkt de keersluis niet mee!

In 2014 nog geen passage van Varend Corso

Het Varend Corso Westland kan de sluis in 2014 nog niet passeren. Ook wanneer de sluis is opengesteld blijkt het niet mogelijk om de keersluis – door het ongunstige getij – voor langere tijd te sluiten. Het is niet te geloven: de imposant ogende deuren van de keersluis zijn er niet op berekend om 140 cm water tegen te houden! Bekeken wordt nu of de kleinere schepen in 2014 (na achteruit varen) bij de sluis kunnen afmeren.

Bekijk ook de video van de Furieade 2010, of bezoek een van de andere pagina’s.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online