Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Monstersche Sluis info brief juli 2015

Monstersche Sluis info brief juli 2015

In Maassluis zet de Monstersche Sluis
haar deuren open voor de Groene Metropoolregio en schept zo nieuwe kansen voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen in het Midden Delfland gebied.

Stichting Monstersche Sluis zet zich in voor het heropenen van de sluis, zodat klein scheepvaartverkeer weer gebruik kan maken van de verbining Binnenhaven en de Binnenstad van Maassluis en
toegang geeft tot de groene kern van metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Ons doel is de cultureel historische binnenstad van Maassluis nieuw leven te geven én kansen te bieden voor toerisme en recreatie in het Midden-Delfland gebied. Om dit te realiseren dient het Rijksmonument de “Monstersche Sluis” weer tot schutsluis gerenoveerd te worden en de twee bruggen aan de Noordvliet eenvoudig en vlot bedienbaar.

De ambassadeurs Voor het project “openstelling Monstersche Sluis” is een breed draagvlak van inwoners uit Maassluis en omgeving, het bedrijfsleven en onder-nemers in de historische binnenstad en binnenhaven. Aangevuld met diverse water-en natuurgerichte verenigingen en partijen.

Dit draagvlak wordt verder ondersteund door het Comité van Aanbeveling met hierin o.a. burgemeester van Maassluis, Koos Karssen, de burgemeesters Aboutaleb en van Aartsen van
Rotterdam en Den Haag en de burgemeesters van Vlaardingen,
Westland, Midden-Delfland en Delft.

Sluiswachters 25 gediplomeerde vrijwillige sluiswachters kunnen de sluis veilig en deskundig gaan bedienen in gesponsorde kleding.

Een mooi initiatief! Erfgoedlijnen Trekvaarten
De Stichting heeft de Monstersche Sluis aangemeld voor het deeltraject “Erfgoedlijnen Trekvaarten” van de provincie Zuid Holland, die de histo-rische binnensteden van Maassluis en Vlaardingen verbinden met de historische binnenstad van Delft. Dit is een samenwerkingsverband
tussen de gemeentes Maassluis, Midden Delfland en Vlaardingen.

Handig, Vaarnetwerk Midden Delfland & Westland!
In recreatiegebied Midden-Delfland en het Westland is sinds eind juli een vaarknooppuntensysteem voor kano’s, sloepen en kleine kajuitbo-ten gerealiseerd. Daarnaast is een passantensteiger aan de Geerkade in gebruik genomen met 19 ligplaatsen en komt er een historiche werf voor o.a. het repareren van Westlanders.

Stand van zaken omtrent de Sluis
De Stichting is in afwachting op antwoord van B &W van de Gemeente Maassluis en de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland op o.a. de eigendomskwestie, renovatievariant en het beweegbaar maken van de bruggen.

1.Eigendom en onderhoud. Helderheid over eigendom en onderhoud van de sluis moet worden gegeven. Wie gaat als eigenaar als opdracht-gever optreden bij aanbesteding, wie als eigenaar is verantwoordelijk voor groot onderhoud en wie gaat als eigenaar de sluis in gebruik geven en met de stichting een beheersovereenkomst aan.
2.Renovatievariant: Eind 2014 is het rapport “ conditietest
Monstersche Sluis” gepresenteerd. (Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Gemeente Maassluis, het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de Gemeente Maassluis hiervoor een financiële bijdrage gegeven.) In het rapport staan de 4 varianten die allen op zich de mogelijkheid bieden om de sluis weer om te vormen tot schutsluis.
3. Beweegbare bruggen. Naast de renovatie van de sluis tot schutsluis is het van groot belang dat ook de achterliggende bruggen weer worden opengesteld/beweegbaar gemaakt. Dit te nemen besluit ligt nu bij het college en de gemeenteraad die een begroting moet goedkeuren en hun fiat geven aan reparatie van de bruggen.
4. Fondsenwerving. Diverse fondsen en sponsoren zijn geraadpleegd en zij zijn bereid om te investeren in het weer openstellen van de sluis. Wel met als voorwaarde dat ook de bruggen aan de Noordvliet weer gemakkelijk open en dicht kunnen. Op deze wijze biedt dit kansen voor toerisme en recreatie in Maassluis en het Midden Delfland gebied

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online