Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Nationale belangstelling voor Monstersche Sluis

Nationale belangstelling voor Monstersche Sluis

Er is nationale belangstelling voor het proces dat de Stichting Monsterschesluis voert om de in de historische binnenstad van Maassluis gelegen sluis uit 1602 weer te heropenen. Hierdoor ontstaat er een vaarverbinding tussen de binnenhaven van Maassluis en het achtergelegen Midden Delfland gebied met de steden Delft en Vlaardingen. Kleine pleziervaart, rondvaartboten alsmede “westlanders” kunnen hiervan gebruik maken. De stichting is uitgenodigd om op 30 september op de Nationale Sluizendag georganiseerd door de Stichting Historische Sluizen en Stuwen, een presentatie te geven over hoe dit burgerinitiatief is ontstaan en verloopt. Hetgeen als resultaat kan hebben dat de sluis in 2016 geopend wordt. Een knelpunt hierbij is dat er nog geen duidelijkheid en overeenkomst is over de eigendom van de sluis, zodat de stichting geen beheersovereenkomst met de eigenaar kan afsluiten en sponsorwerving hierdoor belemmerd.

Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt na 400 jaar geen eigenaar meer te zijn. Op korte termijn zal er een overleg plaatsvinden tussen wethouder David v.d. Houwen van Maassluis, Hoogheemraad Hans MIddendorp van Delfland en de Stichting. De Nationale sluizendag wordt gehouden in theater “Peeriscoop” in Gorichem. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen en Watergraaf van het Waterschap Den Dommel zal de dag voorzitten. Bert de Reuver en Tasja Mol zullen namens de Stichting de presentatie verzorgen. 

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online