Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Nieuws van de Projectgroep Renovatie Monstersche Sluis

Nieuws van de Projectgroep Renovatie Monstersche Sluis

Het lijkt alsof er niets gebeurd met de renovatie van de  Monstersche Sluis. Niets is minder waar. Op de achtergrond en “in de coulissen” wordt er druk vergadert. 

Alle werkzaamheden zijn momenteel gericht op een goede voorbereiding van de uitvoering.
Zo hebben duikers (na wat oponthoud i.v.m. plotselinge vissterfte, waardoor er niet gedoken mocht worden) de sluis (weer) schoongemaakt, nauwkeurige inspecties uitgevoerd van bodem en deurdrempels en aanslagen en metingen verricht voor het in kaart brengen van met name het onderwatergedeelte van de sluiskolk.
Het bovenwatergedeelte is met een moderne opname techniek opgemeten, gescand, gefotografeerd, waarna dit alles is verwerkt in een groot aantal profielen, waarmee een (digitaal) driedimensionaal beeld van de sluis en de nabije omgeving is samengesteld. Hiermee wordt het zgn. BouwInformatieModel (BIM) samengesteld, dat als basis wordt gebruikt voor de communicatie voor het verdere ontwerp en de uitvoering.
Er is opdracht gegeven aan een architectenbureau, gespecialiseerd in restauraties, die een meerjaren ‘monumentenplan’ opstelt, dat richting geeft aan het restauratiewerk op kortere en langere termijn. Hun bevindingen worden ook in BIM verwerkt.
Het digitale driedimensionale beeld kan ook gebruikt worden voor communicatie met andere doelgroepen dan de huidige ontwerpende en uitvoerende partijen, te denken valt aan opleiding van sluiswachters, aan scholieren en geïnteresseerde bezoekers en toeristen. De nieuwe mogelijkheden van VR (Virtual Reality) liggen in het verschiet.
Er is een aanvang gemaakt met de productie van de deuren uit de bestaande voorraad en nieuw houtvoorraad is besteld.
Het slib aan de kant van de haven is door heftige schroefstralen van passerende schepen nogal in beweging waardoor dit de sluis in kan lopen. De Noordvliet is niet zo diep, waardoor wellicht ook slib aangevoerd zou kunnen worden. Deze problematiek is met de Gemeente en met Delfland besproken en zal bijzondere aandacht krijgen in de komende reguliere bagger programma’s.
In januari zal een presentatie worden geven voor de omwonenden over de huidige en te verwachten werkzaamheden, waarbij ook het digitale driedimensionale beeld zal worden vertoond.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online