Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

NIEUWSBRIEF START RESTAURATIE MONSTERSCHE SLUIS

NIEUWSBRIEF START RESTAURATIE MONSTERSCHE SLUIS

Betreft : NIEUWSBRIEF
Project : Restauratie Monstersche Sluis te Maassluis
Behandeld door : Y.C de Vos y.devos@vdijk.nl
Unitleider : F.G.. van Dijk f.vandijk@vdijk.nl
Onze referentie : werken-termijnenVANDIJK\197102\06\Bewbr1-197102 Infobr V0.1

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, heeft de Stichting Monstersche Sluis zichzelf ten doel gesteld de Monstersche Sluis, die in 1972 is afgedamd door het plaatsen van een kleikist, te restaureren en te veranderen in een werkend cultuurhistorisch monument.
Het benodigde budget voor de restauratie is, dankzij een aantal subsidieverleners en sponsoren, rond.
In deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren over onderstaande zaken.

Inhoud nieuwsbrief:
– stand van zaken;
– planning;
– informatie & communicatie.

Stand van zaken:
De Stichting heeft op 11 september jl. de bouwteamovereenkomst tussen de Stichting Monstersche Sluis, Van Dijk Maasland en Wijma Kampen ondertekend. Het bouwteam streeft ernaar de meest optimale oplossing te vinden om de sluis zo adequaat mogelijk te restaureren.

Planning:
Voorafgaand aan de daadwerkelijke restauratie zullen er diverse aanvullende onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Dit betreft onder andere:
– duikonderzoek en mogelijk opschonen van de sluis;
– inmeting en 3D-presentatie bestaand sluiscomplex;
– opstellen ontwerp nieuwe deuren die hetzelfde aanzicht hebben als de bestaande deuren;
– inventarisatie herstel natuursteen, metselwerk, hekwerken etc;
– installatie van zoutmeter in de Binnenhaven en de Noordvliet
Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zal door het bouwteam de optimale restauratie methode worden bepaald. Aansluitend is de Stichting Monstersche Sluis voornemens de werkzaamheden te gunnen aan Van Dijk Maasland.

Om de start van het bouwteam niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zal er op donderdag 28 september aanstaande een feestelijke onthulling van het bouwbord ter plekke plaatsvinden. Het streven is om de Monstersche Sluis voor de zomer van 2018 open te stellen.

Informatie & communicatie:
Om u zo goed mogelijk te informeren en u ruimte te geven tot het stellen van uw vragen,
zetten wij de volgende middelen in:
Bouwbord: : Informatie op locatie
Nieuwsbrief: : Bij nieuwe ontwikkelingen
Website : www.monsterschesluis.nl

Tot slot:
Zodra de bouwteamfase is afgerond en er zicht is op de definitieve uitvoeringsmethode-/planning en fasering zullen wij u nader informeren. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen dan kunt u zich wenden tot de Stichting Monstersche Sluis. Wij hopen u hierbij voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten,

Stichting Monstersche Sluis.
namens deze,

B. de Reuver J.Stuip
Voorzitter Voorzitter bouwteam

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online