Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Onderzoek

Onderzoek uit 1996
Onderzoek naar bouwkundige staat verdween in de la

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Maassluis laten in 1996 een onderzoek doen naar de onderhoudstoestand om te komen tot een restauratieplan met begroting teneinde de sluis weer in gebruik te kunnen stellen. Na het verwijderen van de bagger en het schoonmaken wordt de sluis aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. De bouwkundige staat blijkt nog goed te zijn. Het metselwerk en de houten deuren hebben een grondige restauratie nodig. Daarnaast wordt geadviseerd om een pompinstallatie aan te brengen om te voorkomen dat brak water uit de haven in de vliet kan komen.
De totale kosten worden begroot op 500.000 gulden. Hiervan is 350.000 gulden toe te schrijven aan achterstallig onderhoud en 150.000 gulden komt voor rekening van de pompinstallatie om de waterkwaliteit te waarborgen.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online