Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Opening Vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland

Vrijdag 24 juli is het Vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland feestelijk geopend. Dit is een project van Recreatieschap Midden-Delfland en gemeente Westland.

Het recreatieschap Midden-Delfland is van mening dat de her- in gebruik name van de Monstersche Sluis veel impact zal hebben op de watersportmogelijkheden van het gebied en veel watersporters dit interessant zullen vinden. De Stichting Monstersche Sluis is gevraagd om tijdens deze opening aanwezig te zijn op de informatiemarkt om ons te presenteren aan de watersporters en niet watersporters uit het gebied.

Informatie en de vaarkaart is via de volgende link te vinden: heerlijkbuiten.nl/routes/vaarknooppunten

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online