Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Plaatsing Nieuwe Deuren

Plaatsing Nieuwe Deuren

De 8 sluisdeuren die door de firma Wijma uit Kampen zijn gemaakt/gerestaureerd zijn maandag 25 juni naar Maassluis getransporteerd. Op maandag 25 juni zijn de 4 deuren aan de Veerstraatzijde geplaatst en gemonteerd. Op dinsdag 26 juni worden de 4 deuren aan de Havenzijde geplaatst.  De sluisdeuren zijn gemaakt van gecertificeerd hardhout.Een precisie werk dat in het historisch centrum van Maassluis zal plaatsvinden. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren en de nodige aandacht trekken. Belangstellenden wordt verzocht om achter de aangebrachte afrastering te blijven. Na het plaatsen en pas maken van de deuren zal er een lektest uitgevoerd worden in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland. Als de lektest voldoet zal de kleikist, die jarenlang er voor zorgde dat de Binnenhaven van Maassluis was afgesloten met de Noordvliet, worden verwijderd. Inmiddels zijn de nodige andere restauratie werkzaamheden aan de sluis grotendeels verricht, zoals het schoon maken van sluis en metselwerk en het opnieuw plaatsen van een taats.

Op de fotopagina Nieuwe Deuren een overzicht van het plaatsen van de deuren.

     

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online