Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Projectgroep gaat aan het werk om restauratie voor te bereiden

Projectgroep gaat aan het werk om restauratie voor te bereiden

Projectgroep Monstersche Sluis start haar werkzaamheden.

De projectgroep die de Stichting Monstersche Sluis heeft opgericht om de restauratie van de sluis voor te bereiden met als doel van de sluis weer een werkend monument te maken, start haar werkzaamheden op woensdag 13 januari a.s.. Professor Jan Stuip zal de projectgroep voorzitten. In de projectgroep zullen de Stichting Monstersche Sluis, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Maassluis, zitting nemen. Het is de bedoeling dat de werkgroep een eerder voorgestelde optie (variant 3) genoemd in het rapport “Bevindingen Conditietest Monstersche Sluis 2014”verder gaat uitwerken. Hierbij worden alle deuren vernieuwd en vindt er een restauratie plaats van metselwerk en natuursteen. De levensduur voor de nieuwe deuren bedraagt dan 30 jaar.

De benodigde gelden voor de restauratie van dit rijksmonument hoopt de stichting via subsidies, fondswerving en sponsoring te verkrijgen.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online