Stichting Monstersche Sluis
T 06-26658723

Raadsleden bezoeken de Monsterschesluis

Raadsleden bezoeken de Monsterschesluis

Op uitnodiging van de stichting Monsterschesluis brachten de raadsleden van gemeente Maassluis op vrijdag 29 september een bezoek aan de sluis. Met een rondvaartboot was er een vaartochtje door de binnenhaven en het bezoek aan de sluis waar de sluiswachters de deuren openden en zij een kijkje konden nemen in de sluis. Veel raadsleden hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven.
De stichting gaf een nadere toelichting over het streven om in samenwerking met de gemeente Maassluis dit historische monument weer in zijn oude glorie te herstellen en te heropenen zodat er o.a. beperkte (plezier) vaart door de sluis weer mogelijk is.
Tijdens de vaartocht en in de sluis waren er diverse sprekers:
Professor Jan Stuip, opsteller van de conditietest, Marcel ’t Hart en Ko Heijboer lid van het projectteam gaven nadere informatie over de conditie van de sluis, wat er allemaal moet gebeuren om de sluis te heropenen en de verdere technische zaken hieromtrent.
Wim Warbout gaf aan wat het openen van de sluis voor Maassluis kan betekenen.
Tijdens de vaartocht werd door Willem Fortuin iets verteld over de historie van de sluis en de betekenis van de sluis voor Maassluis

Aan het einde van de rondvaart was er bij Gallery Ritsert,de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje nog even na te praten.
Een zeer geslaagde middag die voor veel raadsleden de ogen heeft doen openen.

bezoek-gem-raad-aan-sluis

30-09-wim-warbout-doet-een-goed-woordje

uitleg-over-geschiedenis-maassluis

foto’s: Sjoerd Kuiper.

Sorry, comments are closed for this post.

Sponsors van Stichting Monstersche Sluis

Waardevolle links

Bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter: Bert de Reuver
Secretaris: Tasja Mol
Penningmeester: Willem Fortuin
Bestuurslid: Cor Hoekzema
Bestuurslid: Cock Paalvast
Bestuurslid: Joop Luijendijk


Stichting informatie

E-mail naar: info@monsterschesluis.nl
Postadres: Noorddijk 63, 3142 EC Maassluis
Tel.: 06 - 26 65 87 23
KvK nr.: 24454829

Vrijwillige donaties: IBANnr. NL91RABO 0113337485
nu met belastingvoordelen door culturele ANBI status

Copyright© Stichting Monstersche Sluis Maassluis 2015

Gerealiseerd door Kiem Online