De Stichting

De Stichting Monstersche Sluis heeft als doel de Monstersche sluis in stand te houden als werkend cultuurhistorisch monument. De sluis, die in 1972 werd afgedamd door het plaatsen van een kleikist, is op 1 september 2018 weer feestelijk in gebruik genomen.

Het uitgangspunt van de stichting is openstelling met waarborgen voor de waterkwaliteit, de veiligheid en de kosten. Met behulp van provinciale subsidies, diverse andere fondsen, sponsoring en donateurs heeft de stichting de benodigde gelden bijeen gebracht. Voor de bediening van de sluis is een groep van circa 25 vrijwilligers beschikbaar. Deze groep verzorgt tevens het kleine onderhoud aan de sluis. De Monstersche Sluis is een mooi rijksmonument waar Maassluizers trots op kunnen zijn en dat zorgt voor een positieve uitstraling naar de omgeving en maakt de stad aantrekkelijker voor meer toerisme.

Het bestuur

vrijwel maandelijks vergadert het bestuur

Voorzitter Bert de Reuver
Secretaris Tasja Mol
Penningmeester Willem Fortuin
Bestuurslid Cor Hoekzema
Bestuurslid Cock Paalvast
Bestuurslid Joop Luijendijk