Onderzoek uit 1996

Onderzoek naar bouwkundige staat verdween in de la

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Maassluis laten in 1996 een onderzoek doen naar de onderhoudstoestand om te komen tot een restauratieplan met begroting teneinde de sluis weer in gebruik te kunnen stellen. Na het verwijderen van de bagger en het schoonmaken wordt de sluis aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. De bouwkundige staat blijkt nog goed te zijn. Het metselwerk en de houten deuren hebben een grondige restauratie nodig. Daarnaast wordt geadviseerd om een pompinstallatie aan te brengen om te voorkomen dat brak water uit de haven in de vliet kan komen.
De totale kosten worden begroot op 500.000 gulden. Hiervan is 350.000 gulden toe te schrijven aan achterstallig onderhoud en 150.000 gulden komt voor rekening van de pompinstallatie om de waterkwaliteit te waarborgen.