Van Maassluis tot Maasdam

De Monstersche Sluis was in 1343 nog een lucht (gat) in de Maasdijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de Gemeente Monster als spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen konden nu van de vliet naar de haven en omgekeerd. Door ingekleurde ansichtkaarten krijgt U een beeld van Maassluis van rond 1900.

Door de Deltawerken steeg het water in de Nieuwe Waterweg. De sluis kon daardoor vrijwel niet meer worden gebruikt voor spuien. Ook werden nog weinig schepen geschut. In 1972 verleende Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toestemming om de Monstersche Sluis af te sluiten voor de scheepvaart. Aan de vlietzijde van de sluis werd een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen. Na 1972 is alleen aan de zichtbare delen van de sluis onderhoud gepleegd. Voor meer geschiedenis wordt verwezen naar de site van de Historische Vereniging Maassluis