Nummer 1: De Monstersche Sluis

De geschiedenis van de Monstersche Sluis gaat terug tot 1343. Deze sluis ligt aan de bakermat van Maassluis. Want …’dat er weleer bij de Monstersche sluis niet meer dan twee eerste Hutjes van leem en riet stonden, die door Luiden bewoond werden,welken het opzicht over deeze sluis aanbevolen was’.

De nederzetting Maeslantsluys was geboren! Blijkbaar groeide zij snel, want in 1365 was er al een veerverbinding met Brielle en in 1489 was de bevolking al zó in aantal en welstand toegenomen dat Jonker Frans van Brederode het de moeite waard vond om hier met 300 man van zijn troepen aan land te komen om er aan het plunderen te slaan. In de erop volgende eeuwen kreeg Maassluis verschillende prachtige gebouwen. Ruim 40 rijksmonumenten. Op de website van reislustige Tourette krijgt U een goed beeld van deze pracht, die begon met nummer 1: de Monstersche Sluis. Het is echter zeer de vraag of een afgedamde sluis op de rijksmonumentenlijst thuis hoort.