Welkom bij de Stichting monstersche sluis

Volg voor openingstijden van de sluis en de bruggen deze link

LET OP !
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met ingang van dinsdag 26 juli verdere beperkingen afgekondigd wat betreft het gebruik van de schutsluizen. In navolging hierop en de toch al te hoge zoutwaardes in de haven, heeft het bestuur van de Monsterschesluis besloten de sluis tot nader order per direct te sluiten. De Wagen- en Lijndraaiersbrug blijven gewoon bediend voor eventuele bezoekers vanaf het binnenwater.