Auteur archieven: Willem

TREKSCHUIT DOOR SLUIS GETROKKEN

OP ZATERDAG 30 MAART 2024 WAS ER EEN BYZONDERE GEBEURTENIS BIJ DE MONSTERSCHE SLUIS. Op speciaal verzoek van de trekschuit “de gouden Leeuwin” zou er een sluisopening plaatsvinden omdat de Trekschuit voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt naar scheepswerf de Haas moest. De trekschuit moest dus voor het vaarseizoen begon nog even naar de werf. Geen enkel […]

1e sluisopening in 2024 een feit!

Op vrijdag 2 februari vond de eerste opening in 2024 van de Sluis plaats. Op speciaal verzoek gingen de vrijwilligers aan de slag om een jacht van de vlietlanden naar passantenhaven te brengen. Door de eigenaar was bij de stichting het verzoek binnengekomen om buiten het seizoen toch de sluis te kunnen gebruiken. Dit was […]

EINDE VAARSEIZOEN, SLUIS BEPERKT OPEN OP AANVRAAG

Op 15 oktober jongstleden is het vaarseizoen afgesloten. Zo ook voor de Monstersche Sluis. Het bestuur en de vrijwilligers kunnen terugkijken op een geslaagd vaarseizoen, waarbij veel boten de weg naar de Monstersche Sluis hebben weten te vinden. De sluis is niet meer open op de reguliere openingstijden op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar dat […]

Vier Sluiswachters gecertificeerd

Op woensdag 5 juli 2023 vond voor vier adspirant sluiswachters de laatste stap plaats voor het behalen van het certificaat van Sluiswachter bij de Monstersche Sluis. Met hulp en ondersteuning van andere sluiswachters werd in de kantine van de Watersportvereniging het examen Sluiswachter Stichting Monstersche Sluis afgenomen. Dit examen bestaat uit theorievragen afkomstig uit het […]

WE ZIJN WEER OPEN !

De onderhoudsploeg heeft zijn werk gedaan. Kleine restauratiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden en de vrijwillige sluis-brugwachters van de Monstersche sluis zijn er klaar voor om de sluis, gelegen in de historische binnenstad, van Maassluis weer te openen om de vaartuigen te schutten. Dit zal weer gebeuren op de traditionele handbediende manier zoals jaren is gebeurd. Een goed […]

1e sluisopening in 2023

Nog ruim voor de opening van het vaarseizoen was op zaterdag 21 januari 2023 de eerste sluisopening van dit jaar. Op speciaal verzoek van de Stichting On Wheels, die hun rondvaartboot voor onderhoud naar scheepswerf de Haas moesten brengen is er een doorvaart geregeld. Een bijzondere doorvaart daar er op de vlieten een dun laagje […]