Schutten gestaakt

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met ingang van dinsdag 26 juli verdere beperkingen afgekondigd wat betreft het gebruik van de schutsluizen. In navolging hierop en de toch al te hoge zoutwaardes in de haven, heeft het bestuur van de Monsterschesluis besloten de sluis tot nader order per direct te sluiten. De Wagen- en Lijndraaiersbrug blijven […]

Beperkt schutten

Het is droog, heel droog en er dreigt een watertekort binnen Delfland. Ook dringt het zoute water steeds verder het achterland binnen via de Waterweg en het Scheur. Vanuit het Hoogheemraadschap is daarom besloten om de schutsluizen binnen het gebied een beperking op te leggen. Voor de Monsterschesluis houdt dit in, dat hoe zouter het […]

SLUISWACHTERS (M/V) GEZOCHT

Kom jij ons team versterken? De Monstersche Sluis -anno 1343- vormt de bakermat van Maassluis. Dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers, verenigd in de Stichting Monstersche Sluis, is dit Maassluise icoon sinds 2018 weer operationeel. De afgelopen vaarseizoenen hebben al veel schepen gebruik gemaakt van deze nieuwe vaarroute door Maassluis. Vanwege dit succes en mogelijke ruimere […]

VAARSEIZOEN IS BEGONNEN

Het vaarseizoen gaat weer beginnen De sluis is weer geopend! Op 15 april 2022 start het vaarseizoen weer en vanaf vrijdag is de sluis weer open. Op zaterdag 9 april hebben we al een klein voorproefje gehad met de feestelijke doop van de trekschuit de Goude Leeuwin die na de officiële doop de sluis passeerde […]

Lijndraaiersbrug Gestremd

Einde vaarseizoen 4 oktober 2021 DE LAATSTE KANSEN VOOR DIT VAARSEIZOEN!! Heel stiekem deelt de herfst de eerste speldenprikjes uit, de dagen worden korter en de eerste blaadjes beginnen te vallen. Dat betekend ook dat het vaarseizoen er bijna op zit. Wilt u dit seizoen nog gebruik maken van de sluis en de bruggen, dan […]

Monstersche Sluis langer open

Vaarseizoen verlengd tot eind oktober. Komend weekend loopt het vaarseizoen ten einde en zou de Monstersche sluis haar deuren sluiten. Maar door het zeer korte seizoen en de verwachting dat men tijdens de herfstvakantie nog wil varen zijn de vrijwilligers van de Monstersche sluis nog twee extra weekenden in touw om het vaarseizoen te verlengen. […]

We kunnen weer!

Er is goed nieuws wat betreft de Lijndraaiersbrug: de afgelopen weken is er hard gewerkt om de brug te herstellen en dat is gelukt!  Vandaag zijn de laatste werkzaamheden afgerond en is de brug getest en veilig bevonden, waarna er toestemming is gekregen om de brug te draaien.  Zaterdag de 29e is de doorvaart nog […]

Bijeenkomst Monstersche Sluis, donderdag 9 juli in Grand Café de Waker

Na de heropening Monstersche Sluis op 1 september 2018 is de, door ontwerper Anika Klevering en maker Bill Hogendijk geschonken gedenksteen ‘”Heropening Monstersche Sluis 2018 ”, geplaatst bij de sluis. Vervolgens zijn het afgelopen jaar een aantal afrondende projecten ten aanzien van de sluis uitgevoerd. Met de beschikbaar gestelde subsidies en fondsen, te weten: het […]